Microferm/Bokashispray 2l + Flairosolflaska

213

Microferm/Bokashispray används istället för Bokashiströ vid fermentering i Bokashihink

260,00 kr
Inkl. moms

 

Köpvillkor

 

Leveransvillkor

 

Returpolicy

Microferm kan användas istället för Bokashiströ vid fermentering av matavfall i Bokashihink.

Flarosolflaskan är en påfyllningsbar sprayflaska med en bag-in-box påse inuti som ger mikroorganismerna i Microferm 3 veckors hållbarhet. Flaskan skapar en fin spraydimma som fördelar mikroorganismerna över matresterna.

Microferm består av en grupp probiotiska jordmikrober som existerar fritt i naturen och fixerar koldioxid och kväve i jorden. Microberna samverkar med växterna i rotzonen och frigör näring, producerar bioaktiva ämnen och stärker jordens naturliga ekosystem. De tre grupperna jordmikrober är jästsvampar, fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier. Dessa “goda” bakterier främjar en effektiv nedbrytning av organiskt material genom en fermenteringsprocess. Microferm ger på så vis jorden ett rikt mikroliv, stimulerar tillväxt, ger friska och motståndskraftiga växter.

Microferm är tillåten att användas i KRAV-certifierad och ekologisk odling – Kiwa Sverige AB

Hur fungerar den?
Du kan börja använda Microferm när som helst för att behandla hela din trädgård: gräs, buskar, träd, växter, grönsaks- och tomatodling. Microferm kan med fördel vattnas ut i jorden men även användas som bladgödsel. Microferm består av såväl aeroba som anaeroba arter, vilka initierar en anaerob jäsningsprocess som tillvaratar och producerar vitala näringsämnen som gör jord och mark mer fertil. Försök har visat att EM® berikar ekosystem med bättre plantutveckling och skördeutfall såväl kvantitativt som kvalitativt.

Fördelar

 • Tillväxtstimulerande och stärkande.
 • Förbättrar jordens naturliga försvar.
 • Påskyndar nedbrytning av organiskt material, mineraliseringen och humifieringen.
 • Mikroberna producerar och frigör en mängd bioaktiva ämnen som antioxidanter, aminosyror, enzymer och vitaminer.
 • Ger ett indirekt skydd mot patogena svampar samtidigt som den stärker växtens eget försvar (ej klassad som växtskyddsmedel).
 • Klimatsmart då de levande fotosyntesbakterierna fixerar kväve och koldioxid.

Användning:

 • Microferm kan användas i hela din trädgård. Vattna köksträdgård, odlingar, buskar och träd var 14.e dag. Bladgödsla genom att spraya på växter och grönsaker som löper risk att drabbas av svampsjukdomar. Upprepad användning av Microferm har en ackumulerande effekt på de levande bakterierna och rhizosfären i jorden.
 • Kompostering: Fermenteringsprocessen (Bokashi) är en energibesparande teknik där organiskt material och näringsämnen bibehålls, vilket gör att avkastningen för jorden förbättras.
 • Mot dålig lukt: Den effektivare nedbrytningen begränsar bildningen av ammoniak, och därmed minskar dålig lukt och antalet flugor i stall och på gödselstacken.
 • Som förberedning av jorden före sådd, blötläggning av fröer och för att sprayas på växande plantor.
 • Tillsammans med Bokashilerbollar för att rena dammar, åar, sjöar och hav. Läs mer på Bokashilerbollar.

Dosering:
Grundrecept: 1:100; dvs späd 10ml Microferm med 1 liter vatten.

Vattna/spraya köksträdgård, häckar, buskar, fruktträd utspätt 1:100 - 1:200 i rumstempererat vatten när utetemperaturen är över 10 grader. Upprepas en gång i månaden för bästa resultat. (Fortsätt tills temperaturen går ner under 10 grader)

Bladgödsla: 1:100 – 1:1000 blandat med vatten varannan vecka. För längre verkan och till växter med vattenavstötande blad, tex rosor och buxbom, blanda i vidhäftningsmedlet Guard2000 (100% biologiskt nedbrytbart) 1:1000 (1ml Guard2000 till 1L vatten).

Kompostering: För att påskynda nedbrytningen av traditionell kompost. Dosering: 1 liter Mikroferm per m3 (1000 liter) organiskt material för kompostering. Späds innan blandning. Täck gärna över komposten. Blandningen ska användas inom ett dygn.

Dammar med övergödningsproblem: Dosering: 1 liter Mikroferm per 10 m3 per månad. I mindre dammar använd upp till 1 liter per m3 samt 1 bokashiboll per m2 och år. Späds 1:10 med damm vatten och sprayas eller vattnas ut ut. Repeteras efter behov. Starta gärna på våren när vattnet når 5 grader. Skadar inte fisk. Även växterna kan sprayas. Tar några veckor innan resultat syns.

Rengöring och odörbekämpning: Dosering: 1 liter Mikroferm per 10-100 liter vatten för rengöring och odörbekämpning. Sprayas ut. Ev smuts tvättas bort.

Luktfritt nässelvatten med en levande probiotisk mikroflora: Dosering: 5 dl Mikroferm och 5 dl melass i en 10-liter lufttätt hink med nässlor och ljummen (ej varmt) vatten. Låt står 10-14 dagar under lock. Späds 1:20 innan användning i odlingen. Rehabilitera odlingsjord i tex intensiv odling av tomater och gurka. Metoden går ut på att fermentera odlingsbädden tidig vår innan utplantering. Den ökade mineraliseringen och humifiering ger en friskare jord med mer tillgänglig näring och en probiotisk mikroflora.

Innehåll:
Aktiverad EM-1®. Preparatet innehåller de aktiva mikroberna: Fotosyntesbakterier: Rhodopseudomonas palustris, Rhodospirillum rubrum. Mjölksyrebakterier: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei. Jästsvamp: Saccharomyecs cerevisiae.

Förvaring:
Förvaras i rumstemperatur, ej i sol eller över 38C. Praktisk Bag-in-Box håller minst 1 år efter produktionsdatum.

Förvaring av utspädd Microferm:
Om utspädd Microferm förvaras i Flairosolflaskan med bag-in-box funktion behåller mikroorganismerna sin kraft i 3 veckor.
Om de förvaras i vanlig sprayflaska är hållbarheten endast 24 timmar.
Detta beror på att mikroorganismerna i Microferm ligger i dvala till dess att de kommer i kontakt med vatten och syre, då vaknar de till liv och behöver äta för att överleva. I sprayflaskan finns ingen mat men ute i det fria finns det gott om organiskt material för dem att äta. 

Storlekar:
Microferm finns i storlekarna: 2l. - 5l. - 20l. - 250l. bag-in-box samt 1000l. IBC.

213

Specifika Referenser