Bokashilerbollar

118

Bollarna används för att förbättra vattenkvalitén och miljön på botten av dammar, floder, sjöar och hav.

Antal
59,00 kr
Inkl. moms

 

Köpvillkor

 

Leveransvillkor

 

Returpolicy

EM® Bokashibollar är gjorda av torkad lera som, tillsammans med Microferm och Bokashiströ, knådas till en smet. Av smeten rullas lerbollar som läggs på långsam torkning. Under torkningstiden koloniseras bollarna av mikroorganismer och svampar viket gör dem vita och hårda.

EM® Bokashibollar sjunker till botten och säkerställer att sediment och slam minskar. Behandling med lerbollar, i kombination med Microferm (aktiverad EM®), ökar vattnets självrenande förmåga och tillför en förbättrad mikrobiell mångfald, minskar alger, gör att vattnet blir klarare och främjar fiskens vitalitet och hälsa.

Bollarna används för att förbättra vattenkvalitén och miljön på botten av dammar, floder, sjöar och hav. Överallt där det finns koncentrerade avlagringar av slam (ruttet organiskt material) och gifter. Microferm förbättrar vattenkvalitén genom att öka mikrolivet och näringen i vattnet på ett naturligt sätt. Microferm bidrar till att neutralisera effekten av kemikalier som tex ammoniak och nitrater och ger en förbättrad mikrobiell balans. De effektiva mikroorganismerna läcker långsamt ut ur lerbollen på botten där mjölksyrebakterierna fermenterar och bryter ner dött organiskt material och rester av organiska bekämpningsmedel. Jästsvamparna stimulerar tillväxten av mikrober och fotosyntesbakterierna motverkar övergödning och hjälper till att syresätta vattnet. Genom att syresätta och sanera bottnar med naturliga metoder kan vi åter vitalisera ekosystemen och rena våra vattendrag.

Användningsområden

· Minskar slam och bryter ned kemikalier och gifter i vatten (dammar, sjöar, floder och hav).

· Ökar och förbättrar den mikrobiella mångfalden.

· Hjälper till att återställa ekosystemet genom att återföra vattenlevande växtliv och organismer.

· Som en rolig aktivitet. Rulla egna bollar och kasta i vattnet. En möjlighet till lärdom för skolor, ungdomar och samhället.

Dosering

· Använd 1 styck EM® Bokashilerboll per kvadratmeter botten när utetemperaturen är över 6C.

· Använd EM® Bokashilerboll en gång per säsong. (Går att applicera två gånger första året.)

· För optimalt resultat kombinera EM® Bokashilerboll med Microferm. Använd 1 liter Microferm per år och per 10 m3 vatten.

· Om du har fisk i vattnet är det rekommenderat att dela upp denna dosering i två omgångar med ett intervall om två veckor.

Tips! Rulla egna bollar och kasta i vattnet. En utvecklande aktivitet med möjlighet till lärdom och engagemang för skolor, ungdomar och samhället.

Recept för 100 stycken lerbollar:

· 14 kg lera (tex Edasil Lermineral)

· 700gr Bokashiströ

· 4-5 liter Microferm

· 30gr EM-X Keramiskt pulver (frivilligt)

Efter att bollarna knådats rekommenderas 2-6 veckor torktid.

118

Specifika Referenser

Ladda ner

Vattenrening Broschyr

Vattenrening med Microferm & Bokashibolalr

Ladda ner (1.53M)