Utgångsmaterialet för alla EM-produkter

Basprodukter

Utgångsmaterialet för alla EM-produkter. Över 80 olika Mikroorganismer