Levande mikroorganismer för en bättre häls för alla djur

Djur

EM® stärker djurens hälsa, både in- och utvärtes.