Populära produkter

Var med och skapa
en hållbar framtid!

EM® möjliggör återställning av ekosystem och skapar miljöförbättringar. EM® som är en förkortning av “effektiva mikroorganismer“ består av fler än 80 naturligt förekommande mikrober. Genom att tillför dessa till vår miljö, stärks immunförsvaret och motståndskraften hos människor, djur och växter.

Du kan tex städa helt utan kemikalier och minska mängden skadliga ämnen i din närmiljö, samtidigt som du tillför goda mikroorganismer som håller undan de sjukdomsframkallande. Via dryck, mat och foder som baseras på EM®, stärks tarmfloran hos både människor och djur och vi blir friskare och starkare.

Agriton Sverige har ensamrätt på original EM®-produkter utvecklade av Dr. Higa (EMRO Japan). Vi säljer direkt och via återförsäljare.